Kategorier av applikationer

Kategorier av applikationer​

Här är vanligt förekommande applikationer för respektive kategori.

Industriförpackning

E-handel

Krympförpackning

Livsmedel

Påspackning

Påspackautomater

Stora format

Pallhantering

Specialapplikationer

Kartonghantering